Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Soalan Lazim

24/04/2018

1) Apakah e-Kasih ? 1 SISTEM PANGKALAN DATA keluarga miskin diwujudkan di peringkat NASIONAL bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Sistem ini memudahkan agensi-agensi pemberi bantuan untuk memilih mereka yang betul- betul layak untuk menerima bantuan. eKasih TIDAK memberi bantuan. 2) Siapakah yang layak mendaftar di dalam e-Kasih ? i. Mereka yang mempunyai pendapatan per kapita isirumah RM960/sebulan ii. Isirumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM1,500/sebulan (bandar) 3) […]