Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk enkripsi data dan penggunaan password adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan petahuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.