Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Data Terbuka

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. Unit Penyelarasan Pelaksanaan dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat

1. Status Pelaksanaan Program Rimbunan Kaseh (Sehingga 11 Disember 2017)
[CSV Version ]
Kemaskini : 22/01/2018

2. Senarai Lesen Perniagaan Sehingga Oktober 2017 yang dikeluarkan melalui Business Licensing Electronic Support System (BLESS)
[CSV Version ]
Kemaskini : 09/11/2017