Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Lawatan Peserta Program MySuria

26 April 2018 : PPPNWP melawat peserta program MySURIA di sekitar WP Labuan. Program ini adalah usahasama di antara Kementerian Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Kewangan dan Kerajaan-kerajaan Negeri yang dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari. Ianya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan isirumah golongan B40. Seramai 30 penerima projek ini di WP Labuan telah dikenalpasti dari senarai eKasih.

WhatsApp Image 2018-05-08 at 08.26.44