Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Pendaftaran e-Vendor / e-Perolehan kepada pihak Kontraktor/pembekal

Pendaftaran e-Vendor / e-Perolehan kepada pihak Kontraktor/pembekal yang terlibat dengan perolehan kerajaan.
pendaftaran boleh dilakukan di

https://evendor.anm.gov.my/