Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Latar Belakang

Pejabat Pembangunan Negeri (SDO) Wilayah Persekutuan telah ditubuhkan pada 27 Julai 1999. Sebelum penubuhan pejabat ini sebagai SDO Wilayah Persekutuan, ia dikenali sebagai Seksyen Wilayah Persekutuan, yang ditubuhkan pada 18 Januari 1997.

Seksyen ini adalah salah satu bahagian di bawah Bahagian Pengurusan Organisasi, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri dan pada 16 Julai 1998, bahagian ini telah dipindahkan ke Bahagian Khas, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri.

Seksyen ini bertanggungjawab untuk menguruskan pelaksanaan projek-projek khas YAB Perdana Menteri / Timbalan Perdana Menteri / Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Negara. Pada 16 Julai 1998, bahagian ini telah dipindahkan ke Bahagian Khas Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri.

Sebelum 18 Januari 1997, tugas yang dilaksanakan oleh Seksyen Wilayah Persekutuan telah dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan Wilayah Persekutuan, yang merupakan salah satu bahagian di Jabatan Perdana Menteri. Bahagian ini telah ditugaskan untuk mengesan dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan yang lain (projek penyelenggaraan) termasuk projek Rancangan Lima Tahun.