Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Perutusan Pengarah

ASSALAMUALAIKUM W.B.T

SALAM 1 WILAYAH, SALAM 1 ICU DAN SALAM NEGARAKU.

Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman web Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Wilayah Persekutuan (PPPNWP) di bawah Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri. Laman web ini diwujudkan sebagai salah satu platform penghubung yang mudah dan pantas di antara pihak Kerajaan dengan rakyat.
Pemantauan dan Penilaian Projek Rancangan Lima Tahun Malaysia

Bergerak di bawah salah satu agensi pusat yang utama iaitu Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU), PPPNWP mempunyai fokus utama untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pemantauan dan penilaian ke atas projek-projek pembangunan Kerajaan Persekutuan oleh kementerian, jabatan dan agensi. Peranan ini amat besar dalam memastikan agenda transformasi negara yang berpaksikan kepada ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’ dapat dijelmakan kepada rakyat mengikut jangka masa yang sepatutnya.
Istimewa untuk Rakyat

Selari dengan seruan YAB Perdana Menteri yang memfokuskan tahun 2017 ini sebagai ‘Year of Delivery’ atau Tahun Penyampaian Perkhidmatan, PPPNWP telah berusaha memberikan komitmen yang tinggi dan menumpukan seluruh tenaga yang ada dalam memikul amanah dan tugas yang telah dipertanggungjawabkan dalam memastikan segala program dan projek yang telah dijalankan untuk rakyat di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dapat disiapkan dengan sempurna dan dinikmati hasilnya.

Projek-projek di bawah Projek Mesra Rakyat (PMR) dan Projek Walkabout adalah di antara contoh keprihatinan dan usaha pihak Kerajaan dalam memberi respon yang pantas terhadap kesusahan yang dihadapi rakyat dan PPPNWP bertindak sebagai jentera pemantauan bagi pelaksanaan projek-projek tersebut. Selain itu, kesejahteraan rakyat telah menjadi agenda utama pihak Kerajaan bagi memastikan nasib golongan miskin bandar di Wilayah Persekutuan ini terbela melalui sistem pemantauan e-Kasih. Fokus utama di Wilayah Persekutuan adalah untuk memastikan bahawa setiap Ketua Rumah berdaftar dengan sistem e-Kasih dan menerima bantuan yang sewajarnya.
Laman Web PPPNWP

Selaras dengan kepesatan perkembangan penggunaan aplikasi teknologi di dalam kehidupan seharian rakyat, maka laman web PPPNWP ini telah diwujudkan bagi memenuhi hasrat untuk mewujudkan sebuah Kerajaan Elektronik atau e-government. Melalui laman web ini, rakyat dapat mengakses dengan cepat dan mudah pelbagai maklumat berkaitan PPPNWP seperti latar belakang, direktori pegawai, fungsi, carta organisasi dan cara menghubungi PPPNWP. Di samping itu, rakyat juga dapat mengetahui berkenaan program dan projek di bawah pemantauan dan pelaksanaan oleh PPPNWP. Saya juga amat mengalu-alukan sebarang cadangan dan pandangan kreatif dan berinovasi daripada rakyat untuk kemajuan PPPNWP yang boleh disalurkan terus melalui pautan di laman web ini.
Akhir kata, besar harapan saya agar laman web ini dapat memberi manfaat kepada rakyat di samping memberi informasi berkenaan peranan dan fungsi utama PPPNWP dalam usaha kami menjadi sebuah agensi pusat yang berperanan sebagai nadi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Selamat melayari laman web rasmi Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Wilayah Persekutuan”

AMIR ONN BIN HAJI MUSTAPHA
PEGAWAI KEMAJUAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN