Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Piagam Pelanggan

PERNIAGAAN TERAS UTAMA

 1. Untuk menghasilkan laporan prestasi daripada Projek Rancangan Pembangunan Lima Tahun tempoh 3 hari selepas permintaan.
 2. Untuk menghasilkan program penilaian outcome / projek melaporkan dalam tempoh 3 bulan selepas perjanjian untuk tempoh rujukan.
 3. Untuk maklum balas dalam tempoh tiga hari selepas menerima permohonan agensi bagi perundingan penilaian outcome.
 4. Memberi perkhidmatan sokongan khidmat nasihat, perundingan dan teknikal bagi projek-projek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan dalam tempoh tiga hari dari reques.
 5. Memberi jawapan dalam tempoh tiga hari untuk permohonan projek yang diterima melalui eKhas.
 6. Memberi jawapan dalam tempoh tujuh hari untuk membuat permohonan Projek Khas.
 7. Untuk menjana senarai permintaan orang miskin / miskin tegar dalam masa dua hari selepas.
 8. Untuk maklum balas dalam tempoh tiga hari atas permintaan untuk mengadakan latihan SPP II.
 9. Bagi memastikan tahap minimum sistem dan kesediaan rangkaian adalah pada 90% pada setiap masa.
 10. Memberi maklum balas awal dalam masa sehari untuk permohonan / aduan perkhidmatan ICT yang diterima melalui Pusat Panggilan.
 11. Untuk maklum balas dalam tempoh 3 hari untuk semua pertanyaan / aduan awam

Perkhidmatan Pemulihan:
Jika atas sebab-sebab tertentu ICU JPM tidak dapat memenuhi tanggungjawab mereka dalam masa yang dijanjikan, kami akan segera memberi jaminan kepada pelanggan untuk melaksanakan tanggungjawab dalam masa yang dipersetujui “