Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Seksyen Pengurusan dan Kewangan

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Bertanggungjawab kepada perkara berkaitan kewangan iaitu penyediaan belanjawan, pengurusan perolehan, pengunaan sistem eSPKB, penyelengaraan panjar wang runcit, urusan tuntutan kerja lebih masa dan lain-lain kerja yang berkaitan
  • Bertanggungjawab kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan perjawatan iaitu urusan cuti, tindakan tatatertib ,latihan, kursus, kaunseling dan lain-lain lagi
  • Bertanggungjawab kepada semua urusan pentadbiran iaitu pengurusan mesyuarat, surat menyurat dan fail. kenderaan pejabat. pengurusan bekalan pejabat, inventori dan harta modal, pengurusan stor, perlupusan, keselamatan pejabat , kad perakam waktu dan lain-lain yang berkaitan dengan pentadbiran awam.