Bahasa:   Tulisan:  
A-
A
A+
B
R
G
B

Seksyen Teknologi Maklumat

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Mengetuai dan memastikan perancangan dan pelaksanaan ICT bagi PPPNWP berjalan lancar
  • Mengurus dan memantau segala keperluan PPPNWP dari segi perkakasan, perisian, inventori dan perlupusan komputer dapat diselenggara dengan berkesan
  • Menyelaras semua program ICT PPPNWP berjalan dengan lancar
  • Memastikan setiap agensi di Wilayah Persekutuan dapat mencapai Sistem yang dibangunkan oleh ICU.
  • Membangunkan Sistem Aplikasi sokongan untuk membantu dan melancarkan PPPNWP dalam proses kerja harian
  • Memantau dan menyelenggara bilik ‘server’ serta rangkaian di PPPNWP berjalan lancar